ecomail pop-up Ecomail mobilní pop-up

Péče o duši

Snížení úzkosti a depresivních symptomů

Představte si, že jste právě prošli náročným týdnem plným stresu, úkolů a nekonečných schůzek. Je sobota ráno a místo toho, abyste se zahalili do deky a zůstali v posteli.

Příroda jako lék na duši

Rozhodněte se vyrazit na procházku do přírody. Slunce svítí, ptáci zpívají a kolem vás se rozprostírá zelená oáza klidu. Jakmile vstoupíte do lesa, cítíte, jak se vaše tělo uvolňuje a mysl se zbavuje tíhy starostí.

Tento scénář není jen romantickou představou, ale i vědecky podloženým faktem. Studie ukazují, že příroda má pozitivní účinky na duševní zdraví a může pomoci snižovat úzkost a depresivní symptomy. V této sekci se podíváme na některé konkrétní příklady a příběhy, které ilustrují tuto skutečnost.

Jedna ze studií, která se zabývala účinky přírody na duševní zdraví, byla provedena v roce 2015 ve Velké Británii. Výzkumníci sledovali skupinu lidí, kteří trpěli depresí a úzkostí, a zjistili, že ti, kteří pravidelně trávili čas v přírodě, měli nižší úroveň stresu a zlepšenou náladu. Tento efekt byl ještě silnější u lidí, kteří se v přírodě aktivně zapojili do nějaké činnosti, jako je třeba zahradničení nebo procházky.

Příběh jedné účastnice studie

Anna trpěla depresí a úzkostí po rozvodu a ztrátě zaměstnání. Místo toho, aby se uzavřela do svého bytu a nechala se pohltit temnotou svých myšlenek, rozhodla se navštěvovat místní park každý den. Postupem času začala pozorovat změny ve svém duševním zdraví. Cítila se klidnější, spala lépe a dokonce začala znovu navazovat sociální kontakty s ostatními návštěvníky parku.

Další studie z roku 2017 provedená na Stanford University zkoumala účinky procházek v přírodě na kognitivní funkce a emoční pohodu. Výsledky ukázaly, že účastníci, kteří se procházeli v přírodě, měli nižší úroveň úzkosti a zlepšenou schopnost soustředit se než ti, kteří se procházeli ve městském prostředí.

Tento výzkum podporuje myšlenku, že přírodu můžeme metaforicky chápat jako “lék na duši”. Stejně jako tělo potřebuje vitamíny a minerály pro správnou funkci, tak i mysl potřebuje “dávku” přírody pro udržení duševní rovnováhy. Příroda nám nabízí útočiště od stresu a shonu každodenního života a pomáhá nám zregenerovat naše emoční zdroje.

Jednou z metafor, které můžeme použít pro ilustraci tohoto konceptu, je představa o přírodě jako o zahradě klidu. Představte si, že vaše mysl je zahrada plná květin a stromů. Stejně jako zahrada potřebuje péči a pozornost, aby rostla a prosperovala, tak i vaše mysl potřebuje pravidelné “zalévání” pozitivními zážitky a emocemi. Příroda nám poskytuje tuto životodárnou “vodu” a pomáhá nám udržovat naši “zahradu” v dobrém stavu.

Závěrem lze říci, že příroda má silný potenciál pro snižování úzkosti a depresivních symptomů. Pravidelné procházky v lese, zahradničení nebo jen pozorování zeleně kolem nás mohou mít pozitivní dopad na naše duševní zdraví. Takže příště, když se budete cítit přepracovaní nebo smutní, neváhejte obout boty a vyrazit do přírody. Vaše mysl vám poděkuje.

trackovací kód ecomal