ecomail pop-up Ecomail mobilní pop-up

Oblasti & aplikace

Oblasti aplikace

Fyzikální terapie cév se dnes aplikuje ve výrazně odlišných oblastech. Protože zlepšení mikrocirkulace, tedy prokrvení těch nejmenších cév, se v mnoha různých aspektech kladně projeví na vašem zdraví, na vaší imunitě a také celkově na vašem dobrém pocitu.

Na bázi mnohaletých zkušeností vyvíjí společnost BEMER fyzikální terapii cév neustále dále – a to zčásti s opravdu průkopnickými poznatky o biorytmice lokálních a nadřazených regulačních procesů. Účinná stimulace mikrocirkulace podporuje nejdůležitější mechanismy lidského těla regulující léčivé, ozdravné a regenerační procesy, lze ji také komplementárně aplikovat v případě četných ošetření a indikací.

Terapie

Terapie v případě onemocnění, podpora imunitní reakce, aktivace samoléčebných procesů stimulací mikrocirkulace.

Artróza

Různé zdravotní problémy, včetně artrózy, nejsou způsobeny obecným selháním regulačních systémů organismu.
Ne, opak je pravdou. Regulační systémy fungují ‒ ale na nesprávném místě, v nesprávném čase nebo se změněnou biorytmikou.
Z tohoto důvodu musí být cílem jakéhokoli terapeutického postupu stimulovat vlastní regulační mechanismy těla, které samy o sobě regulují poruchu prostřednictvím přirozeně zavedených mechanismů.

LÉČBA ARTRÓZY

Nová a moderní fyzikální terapie cév BEMER nabízí možnost v případě poruchy nebo nemoci stimulovat nejdůležitější regulační mechanismy mikrocirkulace komplexním způsobem.
Pokud jde o regulaci tkáňové perfuze a její nadřazené nervové a humorální regulace, nejmodernější poznatky nabízejí slibnou cestu k použití biorytmicky definovaných signálních stimulů pro vyvolání fyzikální stimulace omezené nebo narušené orgánové perfuze.

LÉČIVÉ PROCESY U ARTRÓZY

Fyzikální terapie cév BEMER je doplňkovou léčbou a slouží jako důležitý základ pro léčebné procesy při degenerativních onemocněních pohybového aparátu.
Podporuje obnovu potřebné péče o postižené tkáňové buňky, a podporuje tak úlevu od bolesti u artrózy.
Cílená léčba jednotlivých oblastí se však musí provádět pomocí současného fyzikálně-terapeutického nebo léčebného opatření. Ale tato opatření jsou sama o sobě méně úspěšná nebo zcela neúspěšná.

Bolesti zad

Fyzikální terapie cév BEMER využívá
vědeckou metodu k dodávání stimulačních signálů do prekapilárních arteriol
a postkapilárních venul. Tyto signály mají způsobit,
že arterioly a venuly se pohybují lépe a rychleji, takže
je posílena vazomotorika. Podávané léky proti bolestem zad
se tak mohou dostat lépe do místa určení, zatímco jsou kapiláry lépe
a podle potřeb prokrvovány. Ale to není jediná
Výhoda. Navíc může zlepšený krevní oběh kapilár
pomoci obnovit lepší fungování zásobování buněk a zajistit řádné odstraňování odpadních
látek. Signály pro stimulaci prekapilárních
arteriol a postkapilárních venul se přenášejí do těla prostřednictvím
elektromagnetických polí.

Diabetes

Se zavedením fyzikální terapie cév BEMER bylo poprvé možné komplexním způsobem stimulovat nejdůležitější regulační mechanismy mikrocirkulace. Toto mohlo být prokázáno také v řadě vědeckých a observačních studií rovněž u diabetických pacientů:
U pacientů s diabetickou polyneuropatií (onemocnění periferních nervů, jehož průběh může způsobit bolesti, brnění, pálení nebo pocity znecitlivění v pažích a nohou) po několika týdnech terapie BEMER bylo možné dosáhnout významného zlepšení funkčního stavu subkutánní mikrocirkulace rovněž jako imunitního systému.
V další studii bylo zjištěno, že oblasti ran u ambulantních, konzervativně ošetřovaných pacientů s diabetem, kteří byli léčeni terapií BEMER více než 27 dní, byly významně menší než u pacientů s diabetem v kontrolní skupině. Narušené hojení ran se tak mohlo významně zlepšit.
Takže v celkovém terapeutickém konceptu léčby metabolických poruch, jako je diabetes mellitus, a prevence metabolického syndromu, je fyzikální terapie cév BEMER doplňkovou léčbou, která je obzvláště dnes bezpodmínečně nutná (kvůli stresu, nedostatku pohybu).

Únava - únavový syndrom

Fyzikální terapie cév BEMER podporuje přirozenou reaktivitu imunitního systému a aktivuje ho posílením tělu vlastních regulačních mechanismů samoléčebné síly. Výsledkem je široké spektrum komplementárních aplikací, které významně zlepšují úspěšnost terapeutické léčby u mnoha indikací. Například neustále rostoucí počet lékařských a terapeutických praxí úspěšně využívá fyzikální terapii cév BEMER, mimo jiné
– při bolestech zad,
– u poruch spánku,
– u arteriálních a žilních oběhových poruch,
– u artrózy,
– u diabetiků,
– k boji s infekcí,
– k posílení imunitního systému,
– k aktivaci tělu vlastních samoléčebných procesů.
U pacientů postižených únavovým syndromem se zdá být obzvláště důležité, aby fyzikální terapie cév BEMER dokázala zlepšit usínání a spánek a během fáze odpočinku podporovala tělo při důležitých regeneračních procesech.

Periferní cévní onemocnění

Fyzikální terapie cév BEMER je vědecky osvědčená metoda k urychlení nedostatečného pohybu kapilár, tj. nejmenších cév, pomocí simulačních signálů, a tím k opětovnému zlepšení zásobování a odvádění odpadních produktů tkáně a orgánových buněk. Prostřednictvím použití fyzikální terapie cév BEMER byly jak při prevenci, tak léčbě časných stádií periferního cévního onemocnění zaznamenány prokazatelné úspěchy ve zlepšování mikrocirkulace.
Například klinická účinnost fyzikální terapie cév BEMER jako účinné komplementární léčby při periferním cévním onemocnění byla prokázána v kontrolované studii. V této studii bylo možno prokázat, že pacienti s periferním cévním onemocněním byli po terapii BEMER schopni ujít podstatně delší cestu než pacienti bez této terapie.

Polyneuropatie

Polyneuropatie může být zcela překonána pouze tehdy, jestliže se vyléčí spouštěcí základní onemocnění.
Protože to lze nicméně často jen v omezeném rozsahu, postižení polyneuropatií jsou vděční, pokud jsou alespoň vylíčené symptomy polyneuropatie zmírněny.
Pokud by toto mělo vést dodatečně ke snížení léků, měla by být zvážena fyzikální terapie cév BEMER

Natržené vazivo

Zde je třeba nejprve rozlišovat mezi akutní léčbou a následnou léčbou. V případě akutní léčby by mělo být jako první opatření ochlazeno vzniklé opuchnutí, aby ustoupilo. Obvykle bude dostačujících asi 15 až 20 minut. Kromě toho by mělo být zraněné místo vyvýšeno.
To rovněž snižuje průtok krve, a tím snižuje bolesti. Kromě toho se doporučuje použití kompresního obvazu. Do následné léčby by měl být zahrnut i lékař, a to hlavně proto, že natržené vazivo se často nedá laicky odlišit od podvrtnutí nebo natažení vazu. Lékař se poté rozhodne, zda je nutná operace, nebo zda může být natržené vazivo vyléčeno neoperativními konzervativními metodami.
V případě chirurgického zákroku jsou postižené vazy buď spojeny, nebo mohou být nahrazeny jinými tělu vlastními šlachami. Konzervativní léčba se provádí pomocí následných pohybových cvičení a svalového tréninku. Jsou však také zvažovány případné podpůrné obvazy a možná i sádrový obvaz.
U procesu léčení samotného natrženého vaziva, ať již v rámci konzervativní metody nebo po operativním zákroku, je třeba trpělivost. Nicméně kromě případně nezbytných fyzioterapeutických cvičení hraje v tomto procesu důležitou roli zlepšení krevního oběhu.
To zlepšuje přísun živin v postižené oblasti, čímž přispívá ke snížení zánětu a podporuje proces léčení po natržení vaziva. Zvláště vhodné pro tento účel je použití fyzikální terapie cév BEMER. Ta aktivuje samoléčebné síly, a tím podporuje hojení ran a zranění, včetně těch, které jsou způsobeny natrženým vazivem.
Vícerozměrová struktura signálu v rámci terapie elektromagnetickým polem účinně stimuluje omezenou nebo narušenou mikrocirkulaci, a tak podporuje nejdůležitější tělesné regulační mechanismy pro procesy hojení, zotavení a regenerace. Podpora regeneračního procesu fyzikální terapie cév BEMER je podložena řadou studií, které vedly k vědeckému důkazu terapie BEMER. Například terapie BEMER dosahuje zlepšení mikrocirkulace, která má také pozitivní vliv na proces léčení natrženého vaziva a může zkrátit dobu léčení po natržení vaziva.

VĚDECKÝ DŮKAZ O ÚČINNOSTI FYZIKÁLNÍ TERAPIE CÉV BEMER

V četných studiích a observačních studiích bylo možno poskytnout jasný vědecký důkaz o účinnosti fyzikální terapie cév BEMER. Mimo jiné bylo možné zjistit zvýšení využití kyslíku v tkáních až o 30 procent.
To je přesně ten rozhodující účinek možnosti fyzikální terapie, a to i v případě poruch regenerace nebo rehabilitace. Není tedy opovážlivé říci, že fyzikální terapie cév BEMER může být považována za milník ve fyzikální terapii cév tím, že má významný přínos pro krevní oběh, a tím i regeneraci a zlepšení výkonu cév.

Zlomeniny kostí

Fyzikální terapie cév BEMER může být považována za milník ve fyzikální
terapii cév. Ta aktivuje samoléčebné síly
a tím podporuje hojení ran a zranění, včetně těch,
které jsou způsobeny natrženým vazivem. Kromě toho jsou všechny regenerační procesy
v organismu podporovány. Podstata fyzikální terapie cév BEMER spočívá ve
vícerozměrné signální struktuře, která efektivně stimuluje omezenou
nebo narušenou mikrocirkulaci. To podporuje nejdůležitější
tělesné regulační mechanismy pro procesy hojení, zotavení a
regenerace. Fyzikální terapie cév
tedy nepochybně vede k významnému zlepšení mikrocirkulace. To
se potvrzuje i prostřednictvím řady studií, které vedly k vědeckému
prokázání terapie BEMER. Výsledky šetření ukazují,
že terapii BEMER lze přičíst ochrannou a profylaktickou
účinnost. Je také doloženo, že terapie v oblasti hojení ran,
například u zlomenin kostí, má pozitivní vliv a přispívá k
regeneraci. Podle dnešního stavu medicínsko-technické vědy není k
léčení poruchy mikrocirkulace známá žádná jiná prokázaná účinná
možnost fyzikální terapie než je fyzikální terapie cév BEMER.
V souhrnu lze říci, že s fyzikální terapií cév
BEMER lze dosáhnout včasného hojení zlomenin.

Natažení

Fyzikální terapie cév BEMER může v přirozeně omezeném rámci působit proti narušené mikrocirkulaci.

ALE JAK FUNGUJE TATO TERAPIE CÉV?

Pomocí elektromagneticky přenášených stimulačních signálů se
stimulují čerpací pohyby těch nejmenších krevních cév. Tak lze normalizovat průtok krve
v oblasti těchto cév (podnět a reakce) a
buňky těla jsou opět lépe zásobovány. Rovněž lze použitím
fyzikální terapie cév BEMER významně zkrátit „dobu utrpení“ při
natažení. Obzvláště sportovci umějí fyzikální terapii cév
BEMER ocenit, a to nejen pokud jde o rychlejší procesy hojení
při nataženích, podvrtnutích, natrženích svalů, natrženích vazů atd., ale i
k jejich předcházení. Tak jsou díky prokrvení
nejmenších cév podle potřeby pomocí fyzikální terapie cév BEMER možné kratší fáze pro zahřátí a uvolnění svalů,
jakož i rychlejší regenerace. Výsledkem jsou efektivní tréninkové celky.
Kromě toho tak dochází v ideálním případě k okamžité nápravě mikroskopických poranění, díky čemuž
lze preventivně zamezit vzniku větších následujících poranění, tedy něčeho, co není
ku prospěchu pouze sportovcům, ale i nesportovcům v každodenním životě.
Sice nelze natažení pomocí fyzikální terapie cév BEMER v každodenním životě
zabránit, ale dokáže proces hojení značně
zkrátit. Rovněž by se nemělo zapomínat na to, že se
oblasti použití fyzikální terapie cév BEMER nenacházejí jen v aktivaci
samoléčebných sil, ale i v mnoha dalších oblastech.
Příklady zahrnují posílení imunitní reakce, optimalizaci mentálního
výkonu, příznivý vliv na celkovou pohodu,
zdraví a spánek, posílení schopnosti odezvy, doplňkovou
léčbu v případě onemocnění i mnoho dalšího. Stručně řečeno, vede fyzikální
terapie cév BEMER k výraznému zlepšení kvality života. Něco,
co je v dnešní společnosti zaměřené na výkon a různých faktorech
v soukromém sektoru velmi důležité. Důkaz o účinnosti
fyzikální terapie cév BEMER byl předložen už tím,
že během uplynulých 15 let vzniklo o terapii BEMER 46 publikací
a celá řada vědeckých publikacích zveřejněných na PubMed,
které ukazují, že terapii BEMER lze přičíst ochrannou a profylaktickou
účinnost.

Revmatismus

Fyzikální terapie cév BEMER je při léčbě degenerativních
onemocnění pohybového aparátu, jako je například revmatismus, excelentní
a mnoha lékaři doporučovaná doplňková léčba. Účinek byl
ukázán a prokázán v řadě vědeckých a observačních
studií.

TERAPIE REVMATISMU

Nová a inovativní fyzikální terapie cév BEMER je
poprvé schopna v případě poruchy nebo onemocnění komplexním způsobem stimulovat nejdůležitější regulační mechanismy
komplexním způsobem stimulovat nejdůležitější regulační mechanismy. Nové
poznatky týkající se lokální regulaci tkáňové perfuze a její
nadřazené nervové a humorální regulace poprvé nabízejí
slibnou cestu k použití biorytmicky definovaných signálních stimulů
pro vyvolání fyzikální stimulace omezené nebo narušené
orgánové perfuze.

LÉČIVÉ PROCESY U REVMATISMU

Obnova zásobování zapojených
tkáňových buněk podle potřeby je základním předpokladem pro procesy léčení u degenerativních
onemocnění pohybového aparátu – tedy včetně požadavku
na úlevu od revmatických potíží. Cílená léčba
jednotlivých oblastí se musí při revmatismu především ošetřit současným fyzikálně-terapeutickým
nebo medikamentózním opatřením. Ale tato opatření jsou sama o sobě méně
úspěšná nebo zcela neúspěšná.

PODPORA PŘI REVMATISMU PROSTŘEDNICTVÍM FYZIKÁLNÍ TERAPIE CÉV BEMER

Četné zdravotní potíže, jako revmatismus, nejsou způsobeny obecným selháním regulačních systémů organismu. Spíše opak je pravdou, fungují pouze na nesprávném místě, v nesprávném čase nebo se změněnou biorytmikou. Z tohoto důvodu musí být cílem terapeutického postupu stimulovat vlastní regulační mechanismy těla, které samy o sobě regulují poruchu prostřednictvím přirozeně zavedeného mechanismu.
Léky jsou v tomto případě neúčinné. Pro tento druh poruchy neexistují žádné účinné léky. Ale i kdyby nějaký existoval, dorazilo by ho kvůli poruše při distribuci mikrocirkulace na požadované místo pouze nedostatečné množství. Byly by potřebné tak extrémně vysoké dávky, že by to způsobilo masivní vedlejší účinky.

FYZIKÁLNÍ TERAPIE CÉV BEMER PŘI REVMATISMU JE VĚDECKY POTVRZENA

Vědecky ověřený, účinný proces ke zrychlení nejmenších
cév, a tím i zásobování a odvodu buněk orgánů a
tkání, a tedy zlepšení výkonnosti je fyzikální
terapie cév BEMER. Pomocí elektromagnetického pole se přenáší specifické stimulační signály
do těla, které jsou ale směřovány pouze na autorytmický pohyb
nejmenších cév a nelze je zaměňovat s vědecky neověřenými
terapiemi magnetického pole. Také světelná sprcha s nespecifickým
účinkem při revmatismu nesmí být zaměněna s cílenou laserovou terapií, přestože
oba procesy využívají světlo jako fyzikální
prostředek.

Poruchy spánku

Při fyzikální terapii cév BEMER účinně stimuluje vícerozměrná
signální struktura omezenou nebo narušenou mikrocirkulaci, a
tím podporuje jeden z nejdůležitějších regulačních mechanismů těla pro prevenci
a procesy hojení, zotavení a regenerace. Léčbou
je podporován způsob fungování bílých krvinek, aby mohly jednat rychle
proti vnější hrozbě nebezpečí pro zdraví. Na
tomto základě se imunitní systém dokáže dostat do stavu, kdy může chránit tělo v
případě infekcí nebo proti škodlivým vlivům lépe a
účinněji. Kvalita života spojená se zdravím může být dnes měřena pomocí validovaných
ha mezinárodně dostupných nástrojů pro měření. Jeden z těchto
měřicích nástrojů, SF-36, má 36 otázek a sestává z osmi domén
ohodnocených stupnicemi. Těchto osm domén je vitalita,
fyzické fungování, tělesná bolest, všeobecné zdraví,
fyzická omezení, emoční problémy, sociální fungování
a duševní zdraví. K dispozici je také kratší verze s pouze
dvanácti otázkami, tzv. SF-12. Ta byla použita ve velkém
průzkumu zákazníků o fyzikální terapii cév BEMER. Kromě toho
mohlo být ukázáno, že použití terapie BEMER vedlo k významnému
zlepšení hodnoty spánku. Pro tuto studii byla
použita Jenkinsova stupnice. Zkoumání výsledků ukázalo, že
se u více než 60 % všech uživatelů významně (p < 0,001) zvýšila kvalita
života ‒ a to po pouhých šesti týdnech terapie BEMER.
Kromě toho dvě třetiny uživatelů zaznamenaly lepší
spánkové chování.

PŮSOBENÍ FYZIKÁLNÍ TERAPIE CÉV BEMER U PORUCH SPÁNKU

Zvláště pro rehabilitační pacienty a starší nebo k infekci náchylné
lidi mají novou technologií BEMER podporované tělesné
regulační a regenerační procesy v průběhu spánku důležitý
význam. Fyzikální terapie cév BEMER vede k obecnému
zvýšení účinnosti léčby, ke snížení náchylnosti k infekcím,
ke zvýšené stimulaci regeneračních procesů a ke zvýšenému
odkyselení těla. Kvůli poruchám spánku, přirozenému stárnutí, nezdravým
návykům, hodně stresu a jednostranné stravě se zpomalují
čerpací pohyby nejmenších cév. Fyzikální terapie cév
BEMER působí proti tomuto procesu v přirozeně omezeném rámci. Pomocí
elektromagneticky přenášených stimulačních signálů je stimulován čerpací pohyb
nejmenších krevních cév, čímž je možné zlepšit průtok krve.

Stres

Cítíte se při nejmenších příležitostech podráždění a přetížení?
Možná také nemotivovaní, vyčerpaní a unavení? Jste neustále špatně
naladění a nespokojení se svou profesní a/nebo soukromou situací? Je
pro vás těžké vypnout? Pak je zřejmé, že se nacházíte ve
stresové spirále. Ale nejste v tom sami. Jak nedávné průzkumy
ukazují, téměř šest z deseti Němců považuje svůj život za stresující. Nadměrná zátěž
zátěž na pracovišti, trvalý tlak termínů, rodinná zátěž, finanční
starosti ‒ všechny tyto faktory vás mohou vést k tomu, že se stále cítíte unavení a
vyčerpaní. Také trvalá dosažitelnost moderními komunikačními prostředky
a senzorické přetížení médii k tomu negativně přispívají. Odhaduje
se, že každý šestý den nepřítomnosti ve firmách je způsoben stresem a pracovním
tlakem. Souhrnně jsou všechny faktory rovněž dostatečným důvodem se blíže zabývat
tématem stresu.

Nachlazení

Fyzikální terapie cév BEMER dokáže zlepšit omezené prokrvení
těch nejmenších cév, a tím podpořit tělu vlastní samoléčebné
a regenerační procesy. Aktivuje se posílením
tělu vlastních regulačních mechanismů, podporuje se přirozená reakce
imunitního systému a aktivují se samoléčebné síly, což
má pozitivní vliv na hojení ran. Stále více terapeutů a lékařů
úspěšně používá fyzikální terapii cév BEMER ve svých praxích.

JAK FUNGUJE FYZIKÁLNÍ TERAPIE CÉV BEMER?

Pomocí elektromagneticky přenášených stimulačních signálů je stimulován čerpací pohyb
nejmenších krevních cév, čímž je možné normalizovat
průtok krve. Buňky těla profitují z lepšího zásobování
a mohou lépe provádět hojení ran. Kromě toho se
léčbou připravuje energie pro duševní a tělesný výkon,
který přispívá ke zvýšení celkové pohody.

Prevence

Pozitivní vliv na celkový stav, zdraví a spánek. To všechno vede k lepší kvalitě života.

Vyhoření

Fyzikální terapie cév BEMER stimuluje čerpací pohyb nejmenších cév pomocí elektromagneticky přenášených stimulačních signálů. Tak se může krevní tok v oblasti mikrocirkulace opět normalizovat. Buňky těla jsou opět lépe zásobovány a mohou plnit své různé úkoly. Celkově fyzikální terapie cév BEMER podporuje tělesné regulační mechanismy regeneračních a rehabilitačních procesů. Terapie může být použita například jako uklidňující opatření:

  • lepší zásobování orgánů a tkání, a tím regenerace
  • podpora imunitního systému
  • zvýšení fyzické výkonnosti
  • zvýšení duševní výkonnosti
  • tvorba fyzických a duševních výkonnostních rezerv

Léčba podporuje krevní oběh v nejmenších cévách, a tím podporuje tělo při základních úkolech, jako jsou zotavení, spánek a regenerace, stejně jako při tvorbě fyzických a duševních výkonnostních rezerv. To není příspěvek v souvislosti se svépomocí při vyhoření, který by se měl podceňovat.

Regenerace

Fyzikální terapie cév BEMER stimuluje čerpací pohyb nejmenších cév pomocí elektromagneticky přenášených stimulačních signálů. Tak se může krevní tok v oblasti mikrocirkulace normalizovat. Dochází tím k lepšímu zásobování buněk v těle, které pak dovedou lépe dostát svým různorodým úkolům.
S nemocemi a bolestmi lze lépe bojovat pomocí fyzikální terapie cév BEMER, proces hojení ran lze urychlit, může být zajištěna energie pro fyzický a duševní výkon, mohou být podporovány procesy regenerace. Dokonce i ve sportovní oblasti, například v profesionálním nebo amatérském sportu, může být fyzikální terapie cév BEMER cennou podporou.
Prokrvení nejmenších cév v souladu s jejich potřebami umožňuje docílit kratší fáze pro zahřátí a uvolnění svalů, jakož i rychlejší regeneraci, což se odráží v možnosti následně realizovat efektivnější tréninkové celky. Dokonce i proces hojení mikrozranění může být často urychlen.
Celkově fyzikální terapie cév BEMER podporuje tělesné regulační mechanismy regeneračních a rehabilitačních procesů. Je doplňkově účinná pro použití pro:

– lepší zásobování orgánů a tkání, a tím regeneraci,
– snížení náchylnosti k infekcím,
– podporu imunitního systému,
– zvýšení fyzické výkonnosti,
– zvýšení duševní výkonnosti,
– snížení důsledků stresu.

Fyzikální terapie cév BEMER přináší také úžasné úspěchy v oblasti sportovních aktivit. Může tedy přispět ke zvýšení maximální intenzity zatížení, zlepšit účinky tréninku, zkrátit období regenerace ve sportovním tréninku a snížit rizika zranění.

VĚDECKÝ DŮKAZ O ÚČINNOSTI FYZIKÁLNÍ TERAPIE CÉV BEMER

V četných studiích a observačních studiích bylo možno poskytnout jasný vědecký důkaz o účinnosti fyzikální terapie cév BEMER. Mimo jiné bylo možné zjistit zvýšení využití kyslíku v tkáních až o 30 procent. To je přesně ten rozhodující účinek možnosti fyzikální terapie, a to i v případě poruch regenerace nebo rehabilitace.
Není tedy opovážlivé říci, že fyzikální terapie cév BEMER může být považována za milník ve fyzikální terapii cév tím, že má významný přínos pro krevní oběh, a tím i regeneraci a zlepšení výkonu cév.

Zvýšení výkonu

Podpora látkové výměny pro nárůst výkonnosti, posílení schopnosti odezvy, snížení rizika sportovních zranění, rychlejší regenerace.

Duševní výkon

Duševní kondice je úzce spojena s fyzickým zdravím. A
k tomu významně přispívá fyzikální terapie cév,
která zvyšuje pozitivní vliv zdravé a vyvážené stravy i
pravidelné fyzické aktivity. Fyzikální terapie cév
nemůže nahradit fontánu mládí, ale nabízí možnost i
se zvyšujícím se věkem zůstat psychicky svěží a vypořádat se s pracovními
a soukromými výzvami. to má za následek celkově
výrazné zlepšení kvality života.

EXISTUJE VĚDECKÝ DŮKAZ TERAPIE BEMER?

Za posledních 15 let bylo o terapii BEMER vydáno 46 publikací a dvanáct vědeckých studií publikovaných na PubMed.
Výsledky těchto zkoumání ukazují, že terapii BEMER lze připsat ochrannou a profylaktickou účinnost. Kromě toho početné dvojitě zaslepené studie prokázaly, že BEMER například působí v oblasti hojení ran, zlepšení výkonnosti a také regenerace.

Fyzický výkon

Zásobování všech tkáňových buněk účastnících se popsaných procesů
je základním předpokladem pro zdraví
lidí. To však platí také pro zvýšení sportovního
výkonu. Pokud je mikrocirkulace odpovědná
za látkovou výměnu mezi buňkami a krví zpomalena nedostatečným cévním pohybem nejmenších
cév, pak již buňky a tkáně nejsou dostatečně zásobovány a likvidovány podle potřeby a
svého zatížení. Použití
fyzikální terapie cév BEMER však může urychlit nedostatečné pohyby
nejmenších cév a zlepšit jejich výkon a standardní šířku
srovnatelně se zvyšujícím se sportovním výkonem.
Fyzikální terapie cév BEMER je inovativní a konzistentní vývoj
„klasické terapie magnetickým polem“, při které mohly být kombinovány pozitivní účinky pulzujícího
magnetického pole s vlastnostmi speciálního elektromagnetického
signálu. Tímto způsobem se společnosti BEMER podařilo dosáhnout nových lékařských
účinků v oblasti mikrocirkulace. Je však důležité
nezaměňovat vědecky prokázanou fyzikální terapii cév BEMER
s vědecky neověřenou terapií magnetickým polem. V
početných publikacích a vědeckých studiích bylo prokázáno,
že fyzikální terapie cév BEMER dokáže svým pozitivním vlivem na
mikrocirkulaci zkrátit doby regenerace, čímž
lze prodloužit tréninkové celky. Nicméně terapie může být použita nejen ke zvýšení
sportovního výkonu, ale i k předejití sportovním zraněním
a urychlení hojení a rehabilitace. Ať už ve
výkonnostním a profesionálním sportu, v amatérském sportu nebo v oblasti volnočasového sportu,
ať usilujete o zvýšení sportovního výkonu, nebo zda prostě
má být jen zvýšena kvalita života ‒ fyzikální terapie cév
BEMER prokazatelně zvyšuje výkonnost. Ve sportovní oblasti se stará
o rychlejší regeneraci, minimalizuje výpadky v tréninku a zlepšuje
úroveň tréninku, optimalizuje přípravu na soutěže, snižuje riziko zranění
a urychluje hojení sportovních zranění. Pro všechny oblasti ale dodatečně
platí: Fyzikální terapie cév BEMER posiluje imunitní systém a
snižuje riziko infekce. Samozřejmě se růst
sportovního výkonu vyhodnocuje různě, protože existuje mnoho důvodů,
proč lidé provozují sport. Zatímco někteří hledají úspěch v oblasti výkonnostního
a profesionálního sportu, jiní hledají své uspokojení
v amatérských sportech. Poměrně nemálo lidí si užívá zábavu jednoduše
jen při rekreačních sportech, a to buď samostatně, nebo společně s podobně smýšlejícími.
Ale všichni mají společné, že růst sportovního výkonu
přináší uznání ‒ sebe samých nebo ostatních. A právě k tomu
přispívá fyzikální terapie cév BEMER. Nebo jinými slovy: Růst
sportovního výkonu prostřednictvím fyzikální terapie cév BEMER zajistí
vaše uznání nejen ve sportovních kruzích.

Reference - Zkušenosti

Tina Weirather

Používám BEMER už déle a jsem přesvědčena, že mi ošetření mých zranění v posledních letech velmi pomohlo. Často mám bolesti zad a pohmožděniny – obzvlášť velmi bolestivé a dlouhodobé pohmožděniny kolem okraje bot. Zde používám ke zmírnění BEMER a sleduji, že se moje problémy léčí podstatně rychleji než bez přístroje BEMER. Co mne také vždy pozitivně překvapuje, je, že s přístrojem BEMER po namáhavých tréninkových jednotkách podstatně rychleji regeneruji, a proto mohu trénovat intenzivněji.

Marc Girardelli

BEMER mě přesvědčil od prvního okamžiku. Více výkonnosti a menší riziko zranění jsou rozhodujícími faktory úspěchu v profesionálním sportu. Vítězství, nebo nevděčná další umístění rozhodují o tom, kdo smí psát historii a kdo musí sedět v davu.
Každý, kdo mě zná, ví, o čem mluvím. Z přesvědčení jsem se rozhodl předat své zkušenosti s BEMER svým sportovním kolegům a rozšířit svou oblast působnosti. BEMER již je nepostradatelný. Ve špičkovém sportu. I v mém soukromém životě.

Günter Traub

Günter Traub je certifikovaný sportovní učitel a bývalý vysoce výkonný sportovec. Držel 15 světových rekordů a vyhrál 4 světové tituly v rychlobruslení na ledě a kolečkových bruslích. Dnes je odborníkem na fitness a průkopníkem alpského pohybového tréninku a nyní je opět aktivní ve výkonnostním sportu ve věku 75 let. Z jeho znalostí profitovali už významné a prominentní osobnosti, jako například mistr světa Michael Schumacher, španělský král Juan Carlos, umělkyně Nikki de St. Phalle nebo vydavatel Hubert Burda.

Zvláštní díky: Markus Schädler

trackovací kód ecomal